ALGEMENE VOORWAARDEN en privacy

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.gravelman.be. Door deze website te bezoeken en/of de via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart de bezoeker van de website zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de Gravel Man-website
Gravelman.be, Koninklijke Wielerclub Vriendensport Zarren en WTC De Gulpen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de website. De organisatie van Gravel Man wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor de producten van Gravel Man met als voornaamste Gravel Man gravelride. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel Koninklijke Wielerclub Vriendensport Zarren en WTC De Gulpen (organisatoren  van Gravel Man) grote zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan de organisatie niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De organisatie garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Copyright
Gravel Man en haar logo is een handelsmerk van Choisi BV (BE0460309441). Voor alle onderdelen van deze website ligt het auteursrecht bij Choisi BV. Choisi BV behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s).

Informatie van derden, producten en diensten
De organisatie van Gravel Man is niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacybescherming of diensten die worden aangeboden op websites van derden waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Wijzigingen
De disclaimer kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De organisatie van Gravel Man behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in België.

Persoonsgegevens
Gravel Man houdt zich aan de Belgische regelgeving op het gebied van privacy. Bij inschrijving geeft u toestemming om uw gegevens die via deze site worden verzameld worden aan derden ter beschikking te stellen zoals aan partners en sponsors van het evenement.

Cookies & webstatistieken
Gravel Man maakt gebruik van cookies en webstatistieken om beter inzicht te krijgen in het gebruik van haar website door de verschillende bezoekers.

Andere sites
Op de site www.gravelman.be treft u links aan naar andere websites. Gravel Man kan echter geen verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud van deze websites.

Sociaal delen
Bij het gebruik van de social media van Gravel Man wordt een selectie van de gegevens van bezoekers opgeslagen door de social media diensten om het gebruik te vergemakkelijken en te meten.

Bij inschrijving geeft u toestemming om beeldmateriaal (foto’s en video’s) te laten gebruiken op de website van Gravel Man, voor marketingdoeleinden, op de sociale media van Gravel Man en haar partners en sponsors, etc.

Wijzigingen
Gravel Man behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in bovenstaand privacybeleid en algemene voorwaarden.

Aansprakelijkheid
De organisator wijst elke deelnemer erop dat de organisator niet verantwoordelijk is voor ongevallen en de kosten die daarbij gepaard gaan.
Elke deelnemer kan desgewenst een persoonlijke verzekering naar keuze afsluiten om eventuele schade en kosten te dekken. Het is aan de deelnemer om het initiatief te nemen een verzekering af te sluiten.

Contact
Als u vragen heeft over dit privacybeleid en algemene voorwaarden of als u uw gegevens wilt inzien, corrigeren of afschermen, kunt u per e-mail contact opnemen met Gravel Man: info@gravelman.be